Billiga priser passar mig!

PRISER

  • Konsultation per e-post: 275 svenska kronor
  • Konsultation per chat (30 min): 375 svenska kronor
  • Konsultation per videosamtal (45 min): 600 Skr
  • Konsultation per telefon* (45 min): 600 Skr
  • Terapiprogram : priset enligt programmet

Instruktioner:

Betalningen sker i förskott. Alla priser är inklusive moms.

*Kostnader för det avgåendet samtalet som psykologen ringer till kunden ingår i priset.

Betalar du i euro, är priserna 28, 39 och 62 EUR inklusive moms.
BETALNINGSINSTRUKTIONER

Vänligen boka din session först och betala den därefter. Vi accepterar betalningar per debet- eller kreditkort eller via banköverföringar. Du kan betala i svenska kronor eller i euro.

Så betalar du

Betalningar


ANVÄNDARVILLKOR

Eventuella förändringar

Det är möjligt att ändra konsultationstiden om du meddelar oss minst 48 timmar innan konsultationen ska börja. Konsultationer som betalats i förskott kan inte annuleras och inte heller kan konsultationspriset återbetalas.

Problematiska situationer

Om kunden inte svarar på samtal eller inte är på nätet när konsultationen börjar, resulterar det i en avbokning. Vi skickar dig e-post i eventuella problemsituationer. Vi förbehåller oss rätten att inte genomföra en konsultation om det uppstår tekniska problem eller andra hinder. Om vi finner att vi inte kan eller vill besvara en fråga eller erbjuda konsultation i realtid så återbetalas avgiften.

Tjänstens tekniska tillämpning

a. Teknologi: Kunden väljer själv de program och system (e-post, chatt, nättelefon och / eller telefon, samt de teknologier som ingår i dem), med vilken hon / han önskar använda tjänsten. Therapion Consulting är inte ansvarig för funktionalitet eller dataskydd för den lösning kunden väljer att använda. Företaget rekommenderar inte någon privat program eller system, utan kunden är fri att välja de system som hon / han finner lämpligast.

b. Bokningssystem: Kunden kan också välja att använda sig av våra tjänster utan att använda företagets bokningssystem. Om kunden så önskar bör hon / han ta kontakt med kundtjänsten antingen via e-post eller telefon.

c. Sektetess: All patientinformation är kondifientell och kommer inte att utlämnas till någon tredje part tex. i reklamsyfte.

Allmänna villkor

Den här prislistan gäller tills vidare. Alla i förskott betalade konsultationer måste användas inom 60 dagar efter betalningsdagen. Det är kunden själv som bär ansvar för alla kostnader som använding av servicen kan förorsaka. E-post: svarstiden är normalt 48 timmar efter betalningen har kommit in. Vid semester och tekniska problem kan ett svar ta längre tid. Konsultation per telefon: det är psykologen som ringer kunden. Kostnader för det avgåendet samtalet ingår i priset. Det är kunden själv som bär ansvar för eventuella kostnader som det inkommande samtalet kan förursaka. Vanligtvis är det gratis att svara på samtal inom Skandinavien. Använder du en mobiltelefon utomlands eller har en utländsk mobiltelefon som du använder inom Skandinavien, kan situationen vara annorlunda. Var vänlig och fråga ditt telefonbolag om kostnader om nödvändigt.

Viktigt: Vår service ersätter inte akut hälsovård.