FAQ: Frågor & Svar

1. Vad är psykologisk hjälp och terapi på nätet?

Det betyder psykologisk hjälp och terapi som legitimerade psykologer och psykoterapeuter utför på Internet. Som yrkesutövare med legitimation har vi tystnadsplikt och fasta etiska normer.

2. Vem kan använda servicen?

Människor som tycker om att använda e-post, telefon, mobiltelefon eller Internet för att kommunicera med andra människor. Vår service är inte lämplig för personer som inte tycker om teknologi för att vi arbetar endast på nätet. Vår service kan användas i hela världen.

Vår service ersätter inte vanliga nödtjänster. Om du befinner dig i ett nödläge, är vår service inte lämplig för dig. Var vänlig och sök hjälp från lokala nödtjänster. Som legitimerade yrkesutövare är vi ålagda att följa Socialstyrelsens anvisningar och lagar.

3. Vilka fördelar har psykoterapi på nätet?

Det är praktiskt att använda e-posten, särskilt om du vill tänka på livet i lugn och ro. Telefon- och videosamtal är idealiskt om du vill tala med en psykolog eller en terapeut men inte vill lämna hemmet. Många tycker om terapi på Internet därfor att det är kunden själv som bestämmer hur konsultationen ska genomföras. Till exempel, om du vill se psykologen, kan du använda en webkamera. Många gånger är webpsykologen eller webterapeuten den enda möjligheten därför att det inte finns psykologisk hjälp i närheten av där man bor.


Tala med en psykolog utan att lämna hemmet!


4. Fungerar psykologisk hjälp på nätet?

Det finns inte en någon faktisk skillnad i resultaten som man har fått när man har jämfört traditionella metoder med psykologisk hjälp på nätet. Naturligtvis är Internet en relativ ny teknologi men det finns redan mycket vetenskaplig forskning kring webterapi. Många psykologer och psykoterapeuter som använder nätet i praxis rapporterar goda resultat, och många kunder lever i en förbättrad livssituation tack vare psykologisk hjälp över internet.