BOKNING: avgiftsbelagda tjänster

Var vänlig och välj din psykolog, psykoterapeut eller coach.


Britt Berglind

Life Coach
Doktor (PhD) i psykologi

Exempel på frågeområden: Depression, ångest, kriser, personlig utveckling, relationsproblem, stress, sorgebearbetning, identitetskonflikter, problem med sexuell orientering och multikulturella problem och Terapiprogram

"Jag har mer än trettio års erfarenhet av att behandla konflikter och problematik på djupet men använder mig numer av lösningsinriktad metod. Coaching som metod/behandling ger Dig verktyg som kan hjälpa Dig att utvecklas i en positiv riktning och få ökad självkännedom."Anne Christine Nordström

Legitimerad psykoterapeut

Exempel på frågeområden: Ångest, depression, hantering av stress, emotionella problem, oro, låg självkänsla, bearbetning av sorg, existentiella frågor, livskriser, relationsproblem, personlig utveckling, vägledning och Terapiprogram

"Jag stödjer dig i att identifiera, utveckla och använda inneboende resurser och målet är att göra dem mer synliga, och mer effektiva i din egen förändrings- och utvecklingsprocess. Mitt syfte är att skapa en god atmosfär av omsorg, tillit och lyhördhet för förändring som bas för våra samtal. Jag lägger stort fokus på relationen mellan terapeut och patient, ser det som en viktig del i samarbete och psykoterapiprocessen. Utifrån problemområdet arbetar vi tillsammans för att uppnå en bättre hälsa."Josefine Josefsson

Samtalsterapeut, Livscoach
Fil. kand i Beteendevetenskap

Exempel på frågeområden: Stärkt självkänsla, stress och utmattning, personlig utveckling, mindfulness, relationer, konflikthantering, begränsande beteende mönster, livscoaching och Terapiprogram

"Ditt liv pågår just nu. Det är nu du har möjlighet att påverka ditt liv och göra dina val. Du kan inte påverka det som varit och du vet ingenting om vad som kommer. Min uppgift är att hjälpa dig att utvecklas, förändra och berika ditt liv. Längtar du efter en förändring, personlig utveckling eller att bryta gamla mönster? Utifrån dina behov sätter vi upp mål för vad som ska uppnås, kommer överens om arbetssätt och gör upp en tidsplan. "Nina Svedström-Koskinen

Legitimerad psykolog, sexualterapeut

Exempel på frågeområden: Kriser, depression, familjerelationer, sexrelaterade frågor, problem i parförhållandet (kriser osv.), skillsmässa och Terapiprogram

"Mitt sätt att jobba kan beskrivas som emotionsfokuserad. Tillsammans lär vi oss känna igen onda cirklar och försöker ändra dem. Vi kan även försöka känna igen röster inom dig och förstärka sådana röster som är bra för dig. Jag vill nå klientens inre värld så gott som möjligt. Jag tycker särskilt mycket om att jobba med parrelationsfrågor."Ulla Sarja

Fil kand. i kognitiv psykologi
Psykoterapeut steg 1

Exempel på frågeområden: Depression, ångest, stresshantering, oro, långtidssjukdomar och rehabilitering, självkänsla, olika livskriser, personlig utveckling, mindfulness, autismproblematik, PTSD och Terapiprogram

"Jag kan hjälpa dig att hantera dina problem på ett konstruktivt sätt. Jag arbetar både kognitivt och psykodynamiskt och ger stödsamtal. Jag kan använda Verkstadsmetoden och därmed hjälpa långtidssjuka tillbaka till arbetslivet. Du som behöver hjälp med autismproblematik kan få hjälp i att strukturera livet (pedagogisk design). Jag hjälper dig med ångestproblematik och depressioner samt ger allmän vägledning. Jag kan hjälpa dig med stressreducering enligt mindfulnessbaserade tekniker (MBSR). Metoder jag använder baserar sig alltid på vetenskaplig forskning."Aurora Hasselberg

KBT-terapeut
Fil.kand., steg 1 kognitiv beteendeterapi

Exempel på frågeområden: Nedstämdhet, hopplöshet, irritation, oro, ängslighet, spändhet, panikkänslor, utmattning, stress, prestationskrav eller bristande självkänsla. Svårigheterna kan i sin tur leda till problem i relationer, kriser, skam, skuld eller att man sällan känner sig nöjd med livet, och Terapiprogram

"Tillsammans med mig pratar vi om dig och dina livserfarenheter, både pågående och de som ligger tillbaka i tiden. Vi utforskar dina behov, tankar och handlingar som berör ditt känsloliv och som påverkar ditt välbefinnande. Sedan arbetar vi målinriktat med övningar för att finna nya alternativa och hjälpsamma sätt för dig att tänka och handla på. Målet är att du ska växa som människa och förändra det du behöver – för att du ska få möjlighet att förverkliga det du vill i ditt liv."Victoria Mårild

Leg. Psykolog

Exempel på frågeområden: Stress/utmattning, livskris, missbruk/beroende, självskada, ångest, depression, relationsproblem, föräldraskap, sorg, låg självkänsla och fobier, och Terapiprogram

"Jag arbetar främst utifrån KBT men är även psykodynamiskt skolad. Som psykolog har jag en aktiv roll och hjälper dig/er att identifiera problem och verktyg för att förändra den problematiska situation som kan kännas svår att ta sig ur. Arbetssättet är strukturerat och handlingsorienterat vad gäller fokus och mål. I arbetet kan det ingå hemuppgifter där du/ni arbetar aktivt mellan våra möten. Inlärning av metoder kan som vara av nytta även i framtida problem kan också vara aktuellt."Elda Bonora

Legitimerad psykoterapeut
Masters i socialt arbete

Exempel på frågeområden: Personlig utveckling & vägledning, sorg och kriser, relationsproblem, identitets- och existentiella frågor, personlig utveckling, arbetsrelaterad stress, jobbcoaching och Terapiprogram

"Jag stödjer dig i att identifiera, utveckla och använda inneboende resurser som gör dem mer synliga, effektiva och aktiva i din egen förändrings- och utvecklingsprocess. Mitt syfte är att skapa en atmosfär av omsorg, tillit och förhoppning som bas för coaching, vägledning och samtal."Karina Watz

Leg. psykoterapeut
Vidareutbildning i barn- och ungdomspsykologi

Exempel på frågeområden: Alla typer av kriser, ångestproblematik, fobier, personlighetsutveckling, utmattningssyndrom (utbrändhet), relationsproblem, sorgbearbetning, existentiella frågor och Terapiprogram

"Jag arbetar med KBT-inriktade metoder där vi tillsammans gör en analys av din situation. Därefter utarbetar vi mål, strategier och metoder för att förändra ditt liv i den riktning som är gynnsam och läkande men framförallt hållbar in i framtiden. Jag har stor respekt för det mänskliga och att vi i pressade situationer kan utveckla destruktiva sätt för att skydda oss själva från smärta."Béatrice Ewalds-Kvist

Leg. psykolog, korttidsterapeut
FD, docent i experimentell psykologi

Exempel på frågeområden: Existentiella frågor såsom livets mening, belastning av kroniska sjukdomar, lidande, sorg och död. Någon i din närhet kanske försöker behärska dig eller är sjukligt självisk. Du kan ha kört fast i ditt examensarbete eller har tentamensångest. och Terapiprogram

"Vi utforskar gemensamt t.ex. ditt livs mening, undersöker ditt lidandes 'budskap' och förstärker dina bemästringssätt ur en logoterapeutisk vinkel. Vid härskarbeteende eller sjuklig själviskhet diskuterar vi möjligastrategier."Timo Kojonen

Leg. psykolog, karriärcoach

Exempel på frågeområden: Stress, sorg och ångest samt depression, relationsproblem, kriser och frågeställningar kring identitet och personlig utveckling, jobbcoaching och Terapiprogram

"Ibland kan alla känna sig låsta i situationer varifrån det är svårt att ensam hitta en väg ut. Om du behöver stöd i personlig eller/och professionell utveckling kan vi tillsammans få igång en förändring - öka ditt välbefinnande och din självkännedom.""Carina Cedermark

Legitimerad psykolog

Exempel på frågeområden: Problem relaterat till graviditet, infertilitet, spädbarnstid. Föräldrastöd, anhörigstöd, sorg. Relationsproblem, kulturkrockar. Problem m sömn, mat, stress o aggressivitet. Depression, ångest, fobier och Terapiprogram

"Jag är leg. psykolog och hjälper dig till självhjälp när du inte förmår helt själv. Tillsammans sorterar vi bland känslor, konflikter och symptom. Vi problemformulerar och siktar mot mål. Jag hjälper dig/er att prioritera, kommunicera, göra delmål och utmana dig/er att förändra och kämpa framåt. Jag är utbildad i både KBT och psykodynamisk terapi, men arbetar främst med KBT."Dennie Hilding

Legitimerad psykolog, mental tränare

Exempel på frågeområden: Personlig utveckling, psykologisk coachning, nedstämdhet och depression, grubblande/oro, ångestproblematik, stresshantering, utmattningssyndrom, OCD, fobier, prokrastinering (uppskjutarbeteende), KBT, Mindfulness

"Jag är legitimerad psykolog och vidareutbildad i kognitiva beteendeterapier och arbetar både utifrån traditionell och tredje generationens KBT. Har arbetat med specialistvård (klinisk psykologi och psykiatri) sedan 2008. Jag lägger stor vikt vid att hålla mig uppdaterad och tillämpar alltid evidensbaserade metoder och tekniker i min dagliga psykologpraxis. Utöver det kliniska området har jag erfarenhet som mental tränare åt elitidrottare, artister och företagsledare. Obs! Vi kan träffas här på telefon eller Skype."Annelie Jernetz Pavlatos

Leg.psykoterapeut, leg. sjuksköterska
Handledare i psykoterapi, licens i personlig träning

Exempel på frågeområden: Stressrelaterade reaktioner, kriser, posttraumatiska stresssyndrom, depression, ångest, låg självkänsla, begränsningar relaterade till psykiska och fysiska problem, och Terapiprogram

"Tillsammans skapar du och jag en bild av vad du behöver och vad du har för resurser och förmågor för att kunna hantera de ev problem, begänsningar och svårigheter du upplever idag för att klargöra om du behöver stödsamtal, hälsosamtal, rådgivning, bearbetande samtal, motiverande- eller krissamtal. "Kundservice

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Vi hjälper dig gärna!