ONLINE BOOKING - BESTILL KONSULTASJON

Her kan du bestille en konsultasjon med en psykolog eller psykoterapeut.


Irmelin Hovland-Hegg

Rådgiver, Psykiatrisk sykepleier

Eksempel på spørsmål: Mestring, stress, hjelp til sortering, angst og uro, milde depressive tilstander, sosial angst

"Opplever du at «mange bekker små gjør en stor å» i livet ditt? Som psykiatrisk sykepleier/rådgiver tar jeg utgangspunkt i en her og nå tilnærming til de utfordringene du står i, hvor jeg er opptatt av å sammen med deg komme frem til konkrete tiltak du kan jobbe med for å øke din opplevelse av mestring og mening i din hverdag; redusere stress, overveldelse, kunne sette egne grenser og bli tryggere på deg selv."Ole Morten Eyra

Autorisert psykolog

Eksempel på spørsmål: Kriser, depresjon, angst, personlig utvikling, problemer i forholdet og samliv

"Er du i krise eller har livsvansker? Sliter du med angst eller depresjon? Har du tanker og bekymringer som er plagsomme og ikke vil slippe tak i deg? Har du hatt traumatiske opplevelser som gjør dagliglivet vanskelig for deg eller hemmer livskvaliteten din? Jeg har lang erfaring som klinisk psykolog og terapeut. Jeg er spesialist i klinisk psykologi og etterutdannet innen traume- og krisepsykologi. I min virksomhet legger jeg vekt på terapeutisk hjelp som har støtte i forskning, kunnskap og erfaring."Dennie Hilding

Autorisert psykolog, mentaltrener

Eksempel på spørsmål: Personlig utvikling, psykologisk coaching, nedstemthet og depresjon, grubling/uro, angstproblematikk, stresshåndtering, utmattelsessyndrom, OCD, fobier, prokastinering (unngåelsesatferd).

"Jeg er en autorisert psykolog med videreutdanning i tredje generasjons kognitiv terapi (KT). Har arbeidet i spesialisthelsetjenesten (klinisk psykolog og psykiatri) siden 2008. Jeg legger stor vekt på å holde meg oppdatert og appliserer alltid evidensbaserte metoder og teknikker i min daglige praksis. Utover det kliniske området har jeg erfaring som mental trener for idrettsutøvere, artister og bedriftsledere."Henrik Johansen

Autorisert psykolog

Eksempel på spørsmål: Kriser, depresjon, angst, personlig utvikling, problemer i forholdet (for eksempel med partnere, ansatte, sjefen, familiemedlem), arbetsrelaterad stress

"Som psykolog bruker jeg vitenskapelige metoder som gir både en positiv og varig effekt. Fokuset i mitt arbeid er den enkelte personens iboende styrker og hvordan disse kan brukes til å oppnå ønskede mål og en bedre tilvaerelse. Ofte føler man seg motløs i forbindelse med at psykiske vanskeligheter rammer en. Da blir det viktig å få øye på de kvaliteter og den handlekraft man besitter, for å komme ut av det som er vanskelig."