ONLINE BOOKING - BESTILL KONSULTASJON

Her kan du bestille en konsultasjon med en psykolog eller psykoterapeut.


Lillian Rydning

Autorisert psykolog

Eksempel på spørsmål: Angst, depresjon, sjenerthet, sosial angst, traumatiske hendelser som ikke vil gi slipp, sexologiske spørsmål, bulimi og andre spiseforstyrrelser

"Sliter du med å få til endring i livet ditt på egen hånd? Som psykolog tar jeg utgangspunkt i kognitv atferdsterapi og andre tilnærminger som er dokumentert å være effektive for å få til varig endring. Jeg kan blant annet tilby nettbasert kognitiv behandling for sosial angst, depresjon, panikklidelse, overspisingslidelse og bulimi. For hver gang du skriver til meg vil du få svar på dine spørsmål, men også en ny økt som er spesielt relevant for akkurat deg. En økt inneholder relevant informasjon, øvelser og konkrete hjemmeoppgaver. På denne måten vil du etter hvert lære nye ferdigheter som vil hjelpe deg til å overkomme dine utfordringer og til å bli din egen terapeut."Irmelin Hovland-Hegg

Rådgiver, Psykiatrisk sykepleier

Eksempel på spørsmål: Mestring, stress, hjelp til sortering, angst og uro, milde depressive tilstander, sosial angst

"Opplever du at «mange bekker små gjør en stor å» i livet ditt? Som psykiatrisk sykepleier/rådgiver tar jeg utgangspunkt i en her og nå tilnærming til de utfordringene du står i, hvor jeg er opptatt av å sammen med deg komme frem til konkrete tiltak du kan jobbe med for å øke din opplevelse av mestring og mening i din hverdag; redusere stress, overveldelse, kunne sette egne grenser og bli tryggere på deg selv."Ole Morten Eyra

Autorisert psykolog

Eksempel på spørsmål: Kriser, depresjon, angst, personlig utvikling, problemer i forholdet og samliv

"Er du i krise eller har livsvansker? Sliter du med angst eller depresjon? Har du tanker og bekymringer som er plagsomme og ikke vil slippe tak i deg? Har du hatt traumatiske opplevelser som gjør dagliglivet vanskelig for deg eller hemmer livskvaliteten din? Jeg har lang erfaring som klinisk psykolog og terapeut. Jeg er spesialist i klinisk psykologi og etterutdannet innen traume- og krisepsykologi. I min virksomhet legger jeg vekt på terapeutisk hjelp som har støtte i forskning, kunnskap og erfaring."Mirja Gundersen

Psykodynamisk psykoterapeut

Eksempel på spørsmål: Tristhet, angst, lav selvfølelse, problemer i nære relasjoner, alkohol og rusavhengighet, barndomstraumer, usunne og ukontrollerbare handlingsmønstre, og indre uro.

"Min bakgrunn i psykologi, psykodynamisk terapi og mindfulness har gitt meg spesialisert kompetanse som gjør det mulig å yte dyptgående og effektiv terapeutisk behandling. Psykodynamisk terapi handler om å skape langvarig forandring ved å utforske følelser, tanker, kroppslige fornemmelser og handlingsmønstre. Økt forståelse av egen tilværelse og oppførsel, samt bearbeiding av vonde opplevelser kan lede til indre transformasjon og større frihet. Mitt hovedfokus er å skape en sone der du føler deg trygg,imøtekommet og verdsatt."Dennie Hilding

Autorisert psykolog, mentaltrener

Eksempel på spørsmål: Personlig utvikling, psykologisk coaching, nedstemthet og depresjon, grubling/uro, angstproblematikk, stresshåndtering, utmattelsessyndrom, OCD, fobier, prokastinering (unngåelsesatferd).

"Jeg er en autorisert psykolog med videreutdanning i tredje generasjons kognitiv terapi (KT). Har arbeidet i spesialisthelsetjenesten (klinisk psykolog og psykiatri) siden 2008. Jeg legger stor vekt på å holde meg oppdatert og appliserer alltid evidensbaserte metoder og teknikker i min daglige praksis. Utover det kliniske området har jeg erfaring som mental trener for idrettsutøvere, artister og bedriftsledere."Kundeservice

Kontakt kundeservice hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din booking.

Vi hjelper deg gjerne.