Uravalmennus avuksi!

Netissä tehtävä uravalmennus on tehokasta. Meiltä saat tukea esimerkiksi silloin, kun kyseessä on uravalinta, urakehityksen tukeminen, työnhaku, työttömyys tai työkyvyttömyys, uranvaihto, omassa työssä jaksaminen tai muu työhyvinvointiin liittyvä haaste.

Career coaching ja uranvaihto

Career coaching on toimintaa, jossa uravalmentaja yhdessä asiakkaan kanssa analysoi asiakkaan uran nykytilannetta sekä kartoittaa realistisia vaihtoehtoja tulevaisuutta varten. Tavoite on luoda sellainen toimintasuunnitelma, joka parantaa asiakkaan mahdollisuuksia sijoittua aktiiviseen työelämään.

Uranvaihto on kyseessä silloin, kun jo ohjauksen alussa tiedetään, että jatkaminen nykytyössä mahdotonta. Uranvaihto aikuisena on erikoistilanne, jossa työntekijällä on jo reilusti työkokemusta, mutta siitä huolimatta jatkaminen nykytyössä on mahdotonta.


Ohjauksen tavoitteet

Ohjauksen tavoitteena on laatia asiakkaan osaamiseen, kykyihin ja temperamenttiin perustuva struktoitu urasuunnitelma, joka tukee urakehitystä tai uranvaihtoa, sekä auttaa uuden työpaikan etsinnässä, kunnes asetetut tavoitteet on saavutettu.


Haluatko aloittaa?

Käytä palvelua

Toimintamme periaatteista

Toimintamme on luottamuksellista. Kaikki toimintaamme osallistuvat uravalmentajat ovat kokeneita oman alansa asiantuntijoita.

Palvelumme ovat suunnattu yksityishenkilöille eikä niitä käyttääkseen tarvitse kuulua johonkin tiettyyn järjestöön.


TÄRKEÄÄ

Tutustu käyttöehtoihin


Uravalmennus urakehityksen tueksi!