Kurssin sisältö

a. Netissä järjestettävä 4 tunnin intensiivikurssi

Tässä kurssin työsuunnitelma. Teorian lisäksi tehdään ryhmäharjoituksia ja tutkitaan demoja sekä realistisia asiakaskertomuksia.

1. Johdanto: Osallistujien esittely. Johdatus nettiterapiaan.

2. Sähköposti työvälineenä

3. Chatti työvälineenä

4. Nettipuhelut ja puhelin

5. Etiikka ja turvallisuus

6. Lait ja säädökset

7. Olemassaoleva teknologia ja tulevaisuuden mahdollisuudet

8. Yhteenveto ja palaute

 

 b. Laaja järjestöille ja oppilaitoksille tarkoitettu 16 tunnin kurssi

Laaja kurssi käsittelee samat asiat kuin intensiivikurssi mutta laajemmin ja seikkaperäisemmin. Sen lisäksi tehdään paljon harjoituksia pareittain, pienryhmissä ja koko luokan voimin. On asiakassimulaatioita, analyysejä, tapauskertomuksia, sekä pieniä tutkimustehtäviä erityisaloittain.

Tässä kurssin kahdeksan modulia esiteltyinä lyhyesti.

Moduli 1: Johdatus aiheeseen

1. Luento

Mitä on  netin avulla tehtävä psykologinen / psykoterapeuttinen työ (tai mitä se voi olla tulevaisuudessa)?

2. Luento

Kurssin osallistujien, kurssin ja sen tekijöiden esittely

Tämän modulin tavoite on kertoa netin kautta tapahtuvan psykologisen ja psykoterapeuttisen työn taustoista, miten se alkoi, miten se on kehittynyt, mitä se on nykypäivänä. Tutustumme tärkeimpiin menetelmiin sekä niiden taustateorioihin ja käytäntöihin. 

 

Moduli 2: Sähköposti työvälineenä

1. Luento

Miten sähköposti soveltuu psykologiseksi työvälineeksi?

2. Luento

HARJOITUS: osallistujat vastaavat sähköpostitse lähetettyihin kysymyksiin kurssin vetäjän johdolla. Tämä on useammasta lyhyestä simuloidusta asiakastapauksesta koostuva case study. Miten tehokas vastaaminen on mahdollista? Mitä voi lukea tekstistä ja mitä rivien välistä?

Tämän modulin tarkoitus on kehittää psykologista lukemista, jotta meileistä ja niiden tekstistä saa mahdollisimman paljon informaatiota irti,  sekä tehdä vastaamisesta myös tehokasta.

 

Moduli 3: Chatti työvälineenä

Luento 1:

Kaikki tuntevat chatin mutta miten sitä voi käyttää ammatillisesti? Mitä tekstin nopeus viestii? Mitä sujuva vastaaminen edellyttää?

Luento 2:

HARJOITUS: Taas otetaan muutama lyhyt simuloitu tapauskertomus. Nyt järjestäydytään kahteen ryhmään, joista toinen toimii kysyjänä ja toinen vastaajana. Miten chatti on erilainen kuin sähköposti?

Modulin tavoite on vapauttaa osallistujat livenä tapahtuvan viestinnän pelosta. Täydellistä vastausta nopeasti tehtyyn kysymykseen ei ole olemassa. Tässä harjoitellaan sitä miten kiperistä tilanteista pääsee yli ja miten oma kommunikointityyli valjastetaan chatin vaatimaan nopeaan viestintään.

 

Moduli 4: Puhelinterapian monet haasteet

Luento 1: Puhelinterapia ja auttamisen monet muodot

Luento 2:

HARJOITUS: Harjoittelemme rohkeasti puhelimen kanssa.  Tutkimme etäisyyden kokemusta, kun keskustelukumppani ei olekaan samassa huonessa. Miten etäisyyden saa pois? Entä miten asiakastapauksiin saa sopivan rytmin, nyt kun kiperiä tapauskertomuksia joutuu pohtimaan puhelimessa, pelkän äänen välityksellä?

Tässä modulissa puhutaan puhelinterapiasta, puhelinneuvonnasta, vertaistuesta.  Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? Mitä eroa niillä on? Puhelinterapia on varmasti se kaikista amerikkalaisin terapiamuoto, ainakin monen ihmisen mielessä. Onko se hyvä vai huono juttu? Miten puhelimessa tapahtuvasta keskustelusta saa katoamaan etäisyyden tunteen?

 

 Moduli 5: Nettipuhelun monet mahdollisuudet

Luento 1:

Nettipuhelu psykologisena työvälineenä. Miten tutuimmat ohjelmat toimivat (esim Skype tai erityiset potilaskäyttöön tarkoitetut alustat). Mitä kuvallinen viestintä lisää? Ottaako se jotain pois? Miten minun psykologian alan ammattilaisena pitäisi esiintyä netissä?

Luento 2:

HARJOITUS: Nettipuhelu auki ja kurssilaiset kahteen ryhmään. Seuraamme vapaaehtoisen kurssilaisen toimintaa kun kurssin vetäjä esittää potilasta. Tämä on haarautuva tapauskertomus, jossa kurssilaiset saavat valita sen, mihin suuntaan potilas johtaa keskustelua. (Valmiita risteyskohtia on pöydällä odottamassa lappusina, niistä potilaan tarina saa uusia mutkia). Mitä voin tehdä johtaakseni keskustelua haluamaani suuntaan? Onko strukturoitu metodi paras vai onko se vain tylsä pelastusrengas?

Modulin tavoite on totuttaa kurssilainen nopeasti sujuvaan asiakastilanteeseen. Todellinen asiakastyö on niin nopeaa ja usein myös niin yllätyksellistä, että valmista käsikirjoitusta ei ole. Jokainen tapaaminen on ainutkertainen.

 

Moduli 6: Etiikka ja turvallisuus

Luento 1:

Mitä eettisiä näkökulmia netin käyttö tuo asiakastyöhön? Lisääkö se jotakin, luodo se uusia haasteita, vai helpottaako jonkun vanhan vaikeuden kanssa? Onko netti anonyymi työväline? Onko eettiset säännöt olemassa, entä lainsäädäntö? Olenko minä itse valmis?

Luento 2:

Mitä uusia turvallisuushaasteita netti tuo potilastyöhön? Mikä on on parasta mitä se tarjoaa turvallisuuden suhteen? Entä mikä on pahinta? Tietokoneeni on suojattu eri tavoin – olenko minä ja potilaat nyt oikeasti turvassa?

Avaamme silmämme nykyajan vaaroille ja mahdollisuuksille. Tutustumme vanhentuneen lainsäädännön merkillisyyksiin muutamassa maailman kolkassa kuten Suomessa. Pohdimme mitä tietoja annamme ulos maailmaan, kun olemme netissä.

 

Moduli 7: Internetterapian mahdollisuudet ja rajoitukset

Luento 1:

Netin käyttö tarjoaa valtavia mahdollisuuksia monipuolistaa viestintää toisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Onko sen avulla tehtävä psykologinen konsultointi siksi jotenkin parempaa, tehokkaampaa, edullisempaa?

Luento 2:

Netti ei enää tuo asiakasta samaan huoneeseen psykologin tai psykoterapeutin kanssa. Eikö siinä siksi katoa paljon tärkeitä informaationlähteitä? Entä empatia, välittäminen – miten voisin edes kuvitella halaavani netissä?

Modulissa tutustumme muutamiin aiheesta kirjoitettuihin artikkeleihin ja keskustelemme niiden pohjalta. Osa johtopäätöksistä on ns. maalaisjärjellä pääteltävissä mutta mukana on myös paljon yllättävää.

 

Moduli 8: Tulevaisuuden psykologiset sovellutukset

Luento 1:

Interaktiiviset terapiaohjelmat ja virtuaalimaailmat: tutustumme muutamaan maailmalla kaikista tunnetuimpaan terapiaohjelmaan sekä yhteen virtuaalimaailmaan, jonne käyttäjä voi perustaa oman vastaanoton niin halutessaan (Second Life). Miten näitä käytetään?

Luento 2:

Kurssin yhteenveto, loppukeskustelu ja palaute

 

Tulevaisuus on alkanut jo aikapäiviä sitten. Pian suuri osa psykologisesta työstä tapahtuu etäältä ja annettuja työkaluja hyväksikäyttäen. Miten turvata hoidon monipuolisuus? Miten tarjota jotakin merkittävää asiakkaalle, sellaista jota pelkkä tietokone ei voi tarjota?  Mihin suunnata seuraavaksi?