VARAA PALVELU

Tästä voit varata mieleisesi palvelun. Vaihtoehtoja ovat meili, chatti, nettipuhelu tai puhelinkeskustelu.

Aloita valitsemalla mieleisesi toimija allaolevasta listasta.


Minna Savola

Psykologi, PsM
Psykoterapeutti (erityistason perheterapia)

Konsultaation aiheita: Ahdistuneisuus ja mielialaongelmat, kriisit ja vastoinkäymiset, arjessa jaksaminen, elämänhallinta, stressinhallinta, itsetuntoproblematiikka, pari- ja ihmissuhdehaasteet, perheen kriisit ja sen eri kehitysvaiheisiin liittyvät haasteet, pariterapia, lapsen kehitykseen liittyvät huolet, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Ihmisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden perusta luodaan lapsuudessa. Painotan työssäni lapsi- ja perhekeskeisyyttä. Parityöskentelyssä käytän lähestymistapanani tunnekeskeisen parisuhdetyöskentelyn periaatteita. Hankaliinkin elämänvaiheisiin on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja tapoja toimia; hyvän voi löytää ja sitä voi vahvistaa."Nina Svedström-Koskinen

Psykologi PsM, seksuaaliterapeutti

Konsultaation aiheita: Parisuhteen haasteet ja kriisit, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset (seksuaalinen väkivalta, addiktiot) sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Minulle on tärkeää saavuttaa asiakkaan sisäinen maailma niin hyvin kuin mahdollista. Työskentelytapaani voisi kuvata mm. tunnekeskeiseksi. Voimme yrittää tunnistaa sisäisiä ääniä, joista osa on sinulle hyväksi ja osa ei. Parisuhde teemana on minusta erityisen kiinnostava."Alma Sipilä

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Syömishäiriöstä toipuminen, oman kehon hyväksymisen haasteet, terveen itsetunnon vahvistaminen, tunnesyöminen, uupumus, alakuloisuus, ihmissuhteiden haasteet, oman seksuaalisuuden solmukohdat, selviytyminen eron tai läheisen menetyksen jälkeen, yksinäisyyden tunteet, elämän muutos- ja murroskohdat, oman ammatillisen ja elämän suunnan selkeyttäminen, kokonaisvaltainen hyvä olo sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Psykologina tehtäväni on osata kuunnella, osata kuulla ja aitojen, asioiden ytimeen yltävien kysymysten kautta tukea sinua löytämään selkeämmin se, mikä sinulle on totta ja oikein. Tämä koskee yhtälailla kysymyksiä siitä, kuinka kohtelemmme kehoamme, kuinka voimme päästää irti itseämme satuttavista tavoista kuin myös sitä, miten toimimme elämämme suurissa ja pienissä haaste- tai murroskohdissa."Heikki Kruus

Psykoterapeutti
Erityistason paripsykoterapeutti, TM

Konsultaation aiheita: Parisuhde: Vuorovaikutus, seksuaalisuus, sitoutuminen, uskottomuus ym. parisuhteen kriisit. Lähisuhdeväkivalta: henkinen ja fyysinen. Erokysymykset: eron pohdinta, käytännön asiat, erosta selviytyminen. Vanhemmuuden haasteet. Ihmissuhdeongelmat. Elämänvaiheisiin liittyvät kriisit: menetykset tai muutokset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Parisuhteeseen ja muihin läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät ilot, surut, toiveet ja pettymykset kuuluvat elämään alusta loppuun asti. Olen auttanut ihmisiä näissä asioissa jo yli 30 vuoden ajan. Erityisen paljon olen työskennellyt parisuhteen ongelmiin, vuorovaikutukseen, seksuaalisuuteen, erokysymyksiin ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä asioissa eri-ikäisten ihmisten kanssa. Edustan ratkaisukeskeistä lähestymistapaa elämän ilmiöihin ja ongelmiin. Elämä on monimuotoista ja monimatkaistakin. Asiat eivät läheskään aina mene, niin kuin toivoisimme. Aina emme edes tiedä, mitä haluamme. Sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija. Sinulla on myös tarvittavat voimavarat. Haluan auttaa Sinua löytämään ne."Leena Väistö

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Minäkuvaan ja itsetuntoon liittyvät haasteet, pelkojenhallinta (mm. lento- tai hammaslääkäripelko), elämäntapamuutokset kuten painonpudotus tai tupakanpolton lopettaminen, ihmissudenongelmien jäsentäminen ja selvittäminen, vuorovaikutuksen parantaminen, erotilanteet, vanhempien ohjaus ja neuvonta, nuorten kasvuun liittyvät solmukohdat sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Olen työskennellyt paljon perheiden parissa ja ollut auttamassa vaikeissa elämäntilanteissa, kuten parisuhteisiin liittyvissä ongelmissa tai vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa. Olen vetänyt eroperheiden lapsille vertaistukiryhmää. Olen perehtynyt pelkoihin ja niiden hallintaan. Työskentelyssä ei niinkään keskitytä menneisyyteen eikä vikojen löytämiseen, vaan työskennellään voimavarojen, vahvuuksien ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi tavoitteena elämänlaadun parantaminen."Pia Puolakka

Psykologi, PsM
Psykoterapeutti ET

Konsultaation aiheita: Ahdistuneisuus- ja mielialaongelmat, traumakokemusten käsittely, skeematerapia persoonallisuushäiriöiden ja tunne-elämän ongelmien selvittelyssä sekä haitallisten uskomusten muuttaminen, itsetunto-/narsistinen problematiikka, riippuvuudet ja päihdeongelmat, rentoutuminen, stressinhallinta, haitalliset käyttäytymismallit, elämäntapamuutokset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Ihmistä ohjaavat toiminnassaan menneisyydessä rakentuneet ja alitajuisesti vaikuttavat ajattelu- ja toimintamallit, erilaiset tunnelukot, joiden avaaminen johtaa psyykkisten (ja fyysisten) oireiden helpottumiseen. Näistä haitallisista malleista ja uskomuksista irtautuminen sekä uusien vaihtoehtoisten mallien muodostaminen on mahdollista, jolloin elämänlaatu nousee. Kognitiivisen psykoterapian menetelmin (mm. skeematerapia) on saatu hyviä tuloksia monien psyykkisten ongelmien hoidossa. Uskon ihmisen voivan muuttaa lähes mitä tahansa itsessään, kun hänen halunsa muuttua on aito ja muutosta estävät uskomukset työstetty."Iida Nordling

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Stressinhallinta, pelot, masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden käsittely, mielialan muutokset, traumakokemusten käsittely, elämäntapamuutokset, itsetuntokysymykset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Lähestymistapanani on vaikeissa tai haastavissa tilanteissa pyrkiä löytämään uusia näkökulmia ja ajattelutapoja vaikeiksi koettuihin tilanteisiin. Omien ajatusten, uskomusten ja arvojen läpikäynti kognitiivisen psykoterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (esim. arvotyöskentely) menetelmiä hyödyntäen auttaa asiakasta löytämään mm. uudenlaisia tapoja pukea sanoiksi vaikeita kokemuksia, jotka voivat ohjata asiakkaan elämää toivomiensa ratkaisujen suuntaan."Katja Hakasaari

Vaativan erityistason psykoterapeutti
VET (perheterapia). Kätilö, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja

Konsultaation aiheita: Ihmissuhdeongelmat, parisuhteen kriisit tai avioero, vanhemmuus ja perhesuhteet. Akuutti ja traumatyöskentely parisuhteessa. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät pelot tai muut ongelmat. Lapsettomuus sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Jokainen meistä tarvitsee toisia siihen, jotta oppisi paremmin ymmärtämään itseään. Pyrin työssäni ymmärtämään suhteiden vastavuoroisuuksia ja merkityksiä- Uskon että jokainen kohtaaminen jossa ihmisten väliin syntyy ymmärrystä vie meitä kaikkia joillain tavoin eteenpäin. Luottamuksen syntymiseen tarvitaan yhteyttä, kokemusta siitä että jakaminen voi olla riittävän turvallista sekä merkityksellistä."Timo Kojonen

Psykologi. FM, PsM, MBA
Therapion Consulting, tj

Konsultaation aiheita: Suuret elämänmuutokset, oman elämän hallinta, arkipäivän jaksaminen, itsensä kehittäminen. Työn ja perheen yhteensovittaminen, uranvaihto aikuisena, oman uran valinta. Ulkosuomalaisten asiat, kulttuurishokit, koti-ikävä, monikulttuurisuus sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Olen mielelläni apuna silloin, kun haluat pohtia elämäsi suuntaa ja sitä mitä todella haluat. Etenkin suuret elämänmuutokset ovat minulle tuttu aihepiiri. Muutoksen pelkoa on meillá varmasti kaikilla, mutta kuten muutkin pelot, senkin kanssa voi tulla juttuun. Yleensä käy niin, että puhumalla isoista haasteista, niistä tulee lopulta sopivan kokoisia. Pyrin kannustamaan asiakkaitani itsenäiseen elámänhallintaan ja sellaiseen elämään, joka on oman mielenlaadun mukaista. Kannustan myös sisukkuuteen. Ei kaikki helppoa ole, mutta kun ei periksi anna, useimmat vaikeudet voi lopulta voittaa."Eki Andersson

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Kaikki mielialaan liittyvät teemat (masennus, ahdistus, jännitys ym.). Persoonallisuuteen, identiteettiin ja itsetuntoon liittyvät kysymykset. Vaikeisiin elämäntilanteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Elämänhallinta ja tavoitteiden asettaminen sekä saavuttaminen. Oman toiminnan ja tietoisuuden kehittäminen sekä addiktioiden hallinta. Sosiaalisten taitojen ja uskalluksen kehittäminen sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Olen kokenut erityisesti lyhytterapeuttisen lähestymistavan toimivaksi silloin, kun tarkoitus on saada nopeasti sekä uusia näkökulmia että konkreettista keinoja tilanteen auttamiseksi. Kokemukseni mukaan moni aluksi kovinkin vaikealta tuntuva tilanne helpottuu huomattavasti, kun on yhdessä tunnistettu, mitkä asiat ja arvot ovat juuri sinulle tärkeitä, ja miten niihin voisi parhaiten panostaa. Ennen ensimmäisen askeleen ottamista on ensin tiedettävä, mihin suuntaan kulkea."Irkku Höök

Psykoterapeutti (erityistason perheterapia)
Pohjakoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, TtM

Konsultaation aiheita: Ahdistuneisuus, masennus ja muut mielialaongelmat. Riippuvuussairaudet, erityisesti päihderiippuvuus. Elämänhallinnan kysymykset. Perheen eri kehitysvaiheisiin liittyvät haasteet ja kriisit. Traumakokemusten käsittely sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Psykoterapia on tutustumiskäynti itseen psykoterapeutin avustamana. Terapiassa voi terapeutin vaitioloon luottaen kertoa tästä hetkestä, arjesta ja menneisyydestä huolista ja iloistakin. Olet ehkä jo miettinyt, miksi tunnet tai toimit tietyllä tavalla, mitkä asiat ahdistavat ja aiheuttavat sinulle kärsimyksiä ja toimintakyvyn menettämistä. Terapiassa voit rauhassa ajan kanssa psykoterapeutin avustuksella tutkia ja lähestyä asioita. Mikä on vuorovaikutuksessa vaurioitunut, se voi vuorovaikutuksessa korjaantua. Tee matka itseesi."Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu auttaa mielellään kaikissa palveluun liittyvissä asioissa.

Kaikenlaiset tiedustelut ja kysymykset pyydetään láhettämáän tästä jo ennen palvelun tilaamista.

Ota rohkeasti yhteyttä!