VARAA PALVELU

Tästä voit varata mieleisesi palvelun. Vaihtoehtoja ovat meili, chatti, nettipuhelu tai puhelinkeskustelu.

Aloita valitsemalla mieleisesi toimija allaolevasta listasta.


Minna Savola

Psykologi, PsM
Psykoterapeutti (erityistason perheterapia)

Konsultaation aiheita: Ahdistuneisuus ja mielialaongelmat, kriisit ja vastoinkäymiset, arjessa jaksaminen, elämänhallinta, stressinhallinta, itsetuntoproblematiikka, pari- ja ihmissuhdehaasteet, perheen kriisit ja sen eri kehitysvaiheisiin liittyvät haasteet, pariterapia, lapsen kehitykseen liittyvät huolet, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Ihmisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden perusta luodaan lapsuudessa. Painotan työssäni lapsi- ja perhekeskeisyyttä. Parityöskentelyssä käytän lähestymistapanani tunnekeskeisen parisuhdetyöskentelyn periaatteita. Hankaliinkin elämänvaiheisiin on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja tapoja toimia; hyvän voi löytää ja sitä voi vahvistaa."Nina Svedström-Koskinen

Psykologi PsM, seksuaaliterapeutti

Konsultaation aiheita: Parisuhteen haasteet ja kriisit, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset (seksuaalinen väkivalta, addiktiot) sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Minulle on tärkeää saavuttaa asiakkaan sisäinen maailma niin hyvin kuin mahdollista. Työskentelytapaani voisi kuvata mm. tunnekeskeiseksi. Voimme yrittää tunnistaa sisäisiä ääniä, joista osa on sinulle hyväksi ja osa ei. Parisuhde teemana on minusta erityisen kiinnostava."Alma Sipilä

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Syömishäiriöstä toipuminen, oman kehon hyväksymisen haasteet, terveen itsetunnon vahvistaminen, tunnesyöminen, uupumus, alakuloisuus, ihmissuhteiden haasteet, oman seksuaalisuuden solmukohdat, selviytyminen eron tai läheisen menetyksen jälkeen, yksinäisyyden tunteet, elämän muutos- ja murroskohdat, oman ammatillisen ja elämän suunnan selkeyttäminen, kokonaisvaltainen hyvä olo sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Psykologina tehtäväni on osata kuunnella, osata kuulla ja aitojen, asioiden ytimeen yltävien kysymysten kautta tukea sinua löytämään selkeämmin se, mikä sinulle on totta ja oikein. Tämä koskee yhtälailla kysymyksiä siitä, kuinka kohtelemmme kehoamme, kuinka voimme päästää irti itseämme satuttavista tavoista kuin myös sitä, miten toimimme elämämme suurissa ja pienissä haaste- tai murroskohdissa."Timo Kojonen

Psykologi. FM, PsM, MBA
Therapion Consulting, tj

Konsultaation aiheita: Suuret elämänmuutokset, itsetunnon kysymykset, oman elämän hallinta, henkilökohtaiset kriisit, arkipäivän jaksaminen ja luovuuden kehittäminen. Työelämän aiheet: työn ja arjen yhteensovittaminen, uranvaihto aikuisena, oman uran valinta ja kehitys. Ulkosuomalaisten asiat: uuteen elämään sopeutuminen, kulttuurishokit, koti-ikävä, parisuhteen haasteet, monikulttuurisuus, oman mielen hyvinvointi sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Voin olla avuksi, jos oma elämä on murrosvaiheessa ja vaihtoehtoja tuntuu olevan joskus liikaakin. Tunnen hyvin tämän ongelmakentän samoin kuin sen tunteen, että loppujen lopuksi sitä jää aika yksin päátöksentekovaiheessa. Keskustelukumppani on voi siinä vaiheessa olla enemmän kuin paikallaan.Toinen tuttu kenttä on ammatillinen etsimisvaihe. Olen itse tehnyt montaa työtä ja vasta pitkän ajan kuluessa löytänyt oman paikkani Kannustan asiakkaitani itsenäiseen päätöksentekoon, oman elämän hallintaan, itsensä hyväksyntään ja kehittämiseen. Minulta saa etenkin ilta-aikoja."Pia Puolakka

Psykologi, PsM
Psykoterapeutti ET

Konsultaation aiheita: Ahdistuneisuus- ja mielialaongelmat, traumakokemusten käsittely, skeematerapia persoonallisuushäiriöiden ja tunne-elämän ongelmien selvittelyssä sekä haitallisten uskomusten muuttaminen, itsetunto-/narsistinen problematiikka, riippuvuudet ja päihdeongelmat, rentoutuminen, stressinhallinta, haitalliset käyttäytymismallit, elämäntapamuutokset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Ihmistä ohjaavat toiminnassaan menneisyydessä rakentuneet ja alitajuisesti vaikuttavat ajattelu- ja toimintamallit, erilaiset tunnelukot, joiden avaaminen johtaa psyykkisten (ja fyysisten) oireiden helpottumiseen. Näistä haitallisista malleista ja uskomuksista irtautuminen sekä uusien vaihtoehtoisten mallien muodostaminen on mahdollista, jolloin elämänlaatu nousee. Kognitiivisen psykoterapian menetelmin (mm. skeematerapia) on saatu hyviä tuloksia monien psyykkisten ongelmien hoidossa. Uskon ihmisen voivan muuttaa lähes mitä tahansa itsessään, kun hänen halunsa muuttua on aito ja muutosta estävät uskomukset työstetty."Heikki Kruus

Psykoterapeutti
Erityistason paripsykoterapeutti, TM

Konsultaation aiheita: Parisuhde: Vuorovaikutus, seksuaalisuus, sitoutuminen, uskottomuus ym. parisuhteen kriisit. Lähisuhdeväkivalta: henkinen ja fyysinen. Erokysymykset: eron pohdinta, käytännön asiat, erosta selviytyminen. Vanhemmuuden haasteet. Ihmissuhdeongelmat. Elämänvaiheisiin liittyvät kriisit: menetykset tai muutokset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Parisuhteeseen ja muihin läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät ilot, surut, toiveet ja pettymykset kuuluvat elämään alusta loppuun asti. Olen auttanut ihmisiä näissä asioissa jo yli 30 vuoden ajan. Erityisen paljon olen työskennellyt parisuhteen ongelmiin, vuorovaikutukseen, seksuaalisuuteen, erokysymyksiin ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä asioissa eri-ikäisten ihmisten kanssa. Edustan ratkaisukeskeistä lähestymistapaa elämän ilmiöihin ja ongelmiin. Elämä on monimuotoista ja monimatkaistakin. Asiat eivät läheskään aina mene, niin kuin toivoisimme. Aina emme edes tiedä, mitä haluamme. Sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija. Sinulla on myös tarvittavat voimavarat. Haluan auttaa Sinua löytämään ne."Johanna Blåfield

Psykologi, PsM
Psykoterapeutti (erityistason perheterapia), Solmuja parisuhteessa parineuvoja

Konsultaation aiheita: Parisuhteen solmutilanteet, oman psyykkisen kasvun vahvistaminen Mindfulness-taitojen avulla, nuorten jännityksen hallinta, lapsen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset ja huolet, vanhemman ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, adoptio- ja uusperheen tuomat ihmissuhdehaasteet sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Alamme usein kiertää samaa vanhaa negatiivista kehää ihmissuhteissamme, pääsemättä siitä omin avuin ulos. Keskustelut ulkopuolisen kanssa voivat tuoda tarvittavan ensimmäisen askeleen kohti muutosta ja toisenlaista käyttäytymistapaa. Ihmisellä on tarve olla kiintymyssuhteessa toiseen. Sille luodaan pohjaa jo vauva- ja lapsuusvaiheessa. Voimme vaikuttaa omaksumiemme kiintymyssuhdetyylien esilletulemiseen nykyisissä ihmissuhteissamme, kun tiedostamme ne keskustelujen avulla. Avain onnelliseen elämään olla tulla hyväksytyksi itse itselleen sellaisena kuin on. Tämä vaatii usein ensin sen, että joku ymmärtää ja kuulee tarinamme sitä jäsentäen ja toisenlaisia näkökulmia tarjoten."Lasse Jalonen

Erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti

Huom! Olen lomalla 16.8. - 1.9.2017

Konsultaation aiheita: Erilaiset kriisitilanteet ja traumat, ahdistus, masennus, yksinäisyys, mindfulness-harjoitteet keskittymiskyvyn parantamiseksi ja mielen rauhoittamiseksi sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Lähestymistapani on asiakasta arvostava ja yhdessä pohdimme ratkaisut elämän erilaisiin kriisitilanteisiin. Keskusteluin ja oikeiden kysymysten sekä kuuntelun avulla usein aukeaa tie elämässä eteenpäin. Ammattilaisen apu ja tukea antava palaute auttaa usein näkemään uusin silmin oman elämän solmukohdat ja löytämään niille toimivia ratkaisuja."Eliisa Niemi

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Terveyskäyttäytyminen, painonhallinta, minäkuvaan ja minäpystyvyyteen liittyvät kysymykset, arkipäiväinen väsymys, sosiaalisten tilanteiden pelko ja jännittäminen, stressinhallinta, ahdistus ja mielialan pulmat sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Olen kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostunut psykologi. Työskentelyotteeni on pääosin ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Erityisosaamista minulta löytyy terveyskäyttäytymiseen ja elintapoihin liittyvistä ongelmista sekä olen tehnyt paljon töitä sosiaalisten jännittäjien kanssa..Uskon vahvasti, että jokaisessa on potentiaalia löytää parempi suunta elämälleen, mutta joskus siihen tarvitaan ulkopuolista tukea. Kun ihminen pitää itsestään huolta ja voi hyvin, on sillä positiivista vaikutusta myös lähipiiriin. Mottoni onkin: Olet elämäsi tärkein ihminen."Helena Vuoriheimo

Vaativan erityistason psykoterapeutti
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Konsultaation aiheita: Mielialan lasku ja alavireisyys, stressaavat tai muuten haasteelliset elämäntilanteet, ahdistus, muutostoiveet elämässä, perheen kriisit, parisuhdeongelmat, murrosikäisten nuorten tuomat kasvatushaasteet, vanhemmuus, työelämähaasteet, oma tai läheisen päihteiden väärinkäyttö ja muut riippuvuudet, esim. tietokone- ja rahapeliongelmat, erilaiset pelot, pakko-oireet, syömishäiriöt, univaikeudet, pariterapia sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Lähestymistapani ongelmiin on voimavarakeskeinen. Voimavaralähtöiset menetelmät lähtevät ajatuksesta, ettei vika olekaan ihmisessä vaan ratkaisuyrityksissä, joilla vaikeuksia on yritetty ratkaista. Yleinen sanonta kuuluukin, älä tee sitä, mikä ei toimi, vaan tee jotain uutta. Yhdessä pohtien uusi näkökulma ja uudet ratkaisut voivat löytyä, ja tyytyväisyys elämään kasvaa."Iida Nordling

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Stressinhallinta, pelot, masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden käsittely, mielialan muutokset, traumakokemusten käsittely, elämäntapamuutokset, itsetuntokysymykset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Lähestymistapanani on vaikeissa tai haastavissa tilanteissa pyrkiä löytämään uusia näkökulmia ja ajattelutapoja vaikeiksi koettuihin tilanteisiin. Omien ajatusten, uskomusten ja arvojen läpikäynti kognitiivisen psykoterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (esim. arvotyöskentely) menetelmiä hyödyntäen auttaa asiakasta löytämään mm. uudenlaisia tapoja pukea sanoiksi vaikeita kokemuksia, jotka voivat ohjata asiakkaan elämää toivomiensa ratkaisujen suuntaan."Katja Hakasaari

Vaativan erityistason psykoterapeutti, perheterapia
Kätilö, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja

Konsultaation aiheita: Ihmissuhdeongelmat, vanhemmuus- ja perhesuhteet, avioero. Päihteidenkäytön vaikutukset, huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat lähisuhteessa. Psyykkiset elämänkriisit, akuutti kriisi- ja traumatyöskentely perhesuhteissa- Raskaus- ja synnytykseen liittyvät pelot.sekä sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Jokainen meistä tarvitsee toisia siihen, jotta oppisi paremmin ymmärtämään itseään. Pyrin työssäni ymmärtämään suhteiden vastavuoroisuuksia ja merkityksiä- Uskon että jokainen kohtaaminen jossa ihmisten väliin syntyy ymmärrystä vie meitä kaikkia joillain tavoin eteenpäin. Luottamuksen syntymiseen tarvitaan yhteyttä, kokemusta siitä että jakaminen voi olla riittävän turvallista sekä merkityksellistä."