VARAA PALVELU

Tästä voit varata mieleisesi palvelun. Vaihtoehtoja ovat meili, chatti, nettipuhelu tai puhelinkeskustelu.

Aloita valitsemalla mieleisesi toimija allaolevasta listasta.


Minna Savola

Psykologi, PsM
Psykoterapeutti (erityistason perheterapia)

Konsultaation aiheita: Ahdistuneisuus ja mielialaongelmat, kriisit ja vastoinkäymiset, arjessa jaksaminen, elämänhallinta, stressinhallinta, itsetuntoproblematiikka, pari- ja ihmissuhdehaasteet, perheen kriisit ja sen eri kehitysvaiheisiin liittyvät haasteet, pariterapia, lapsen kehitykseen liittyvät huolet, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Ihmisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden perusta luodaan lapsuudessa. Painotan työssäni lapsi- ja perhekeskeisyyttä. Parityöskentelyssä käytän lähestymistapanani tunnekeskeisen parisuhdetyöskentelyn periaatteita. Hankaliinkin elämänvaiheisiin on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja tapoja toimia; hyvän voi löytää ja sitä voi vahvistaa."Nina Svedström-Koskinen

Psykologi PsM, seksuaaliterapeutti

Konsultaation aiheita: Parisuhteen haasteet ja kriisit, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset (seksuaalinen väkivalta, addiktiot) sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Minulle on tärkeää saavuttaa asiakkaan sisäinen maailma niin hyvin kuin mahdollista. Työskentelytapaani voisi kuvata mm. tunnekeskeiseksi. Voimme yrittää tunnistaa sisäisiä ääniä, joista osa on sinulle hyväksi ja osa ei. Parisuhde teemana on minusta erityisen kiinnostava."Alma Sipilä

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Syömishäiriöstä toipuminen, oman kehon hyväksymisen haasteet, terveen itsetunnon vahvistaminen, tunnesyöminen, uupumus, alakuloisuus, ihmissuhteiden haasteet, oman seksuaalisuuden solmukohdat, selviytyminen eron tai läheisen menetyksen jälkeen, yksinäisyyden tunteet, elämän muutos- ja murroskohdat, oman ammatillisen ja elämän suunnan selkeyttäminen, kokonaisvaltainen hyvä olo sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Psykologina tehtäväni on osata kuunnella, osata kuulla ja aitojen, asioiden ytimeen yltävien kysymysten kautta tukea sinua löytämään selkeämmin se, mikä sinulle on totta ja oikein. Tämä koskee yhtälailla kysymyksiä siitä, kuinka kohtelemmme kehoamme, kuinka voimme päästää irti itseämme satuttavista tavoista kuin myös sitä, miten toimimme elämämme suurissa ja pienissä haaste- tai murroskohdissa."Heikki Kruus

Psykoterapeutti
Erityistason paripsykoterapeutti, TM

Konsultaation aiheita: Parisuhde: Vuorovaikutus, seksuaalisuus, sitoutuminen, uskottomuus ym. parisuhteen kriisit. Lähisuhdeväkivalta: henkinen ja fyysinen. Erokysymykset: eron pohdinta, käytännön asiat, erosta selviytyminen. Vanhemmuuden haasteet. Ihmissuhdeongelmat. Elämänvaiheisiin liittyvät kriisit: menetykset tai muutokset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Parisuhteeseen ja muihin läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät ilot, surut, toiveet ja pettymykset kuuluvat elämään alusta loppuun asti. Olen auttanut ihmisiä näissä asioissa jo yli 30 vuoden ajan. Erityisen paljon olen työskennellyt parisuhteen ongelmiin, vuorovaikutukseen, seksuaalisuuteen, erokysymyksiin ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä asioissa eri-ikäisten ihmisten kanssa. Edustan ratkaisukeskeistä lähestymistapaa elämän ilmiöihin ja ongelmiin. Elämä on monimuotoista ja monimatkaistakin. Asiat eivät läheskään aina mene, niin kuin toivoisimme. Aina emme edes tiedä, mitä haluamme. Sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija. Sinulla on myös tarvittavat voimavarat. Haluan auttaa Sinua löytämään ne."Katja Hakasaari

Vaativan erityistason psykoterapeutti
VET (perheterapia), Kätilö

Konsultaation aiheita: Ihmissuhdeongelmat, parisuhteen kriisit tai avioero, vanhemmuus ja perhesuhteet. Akuutti ja traumatyöskentely parisuhteessa. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät pelot tai muut ongelmat. Lapsettomuus sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Jokainen meistä tarvitsee toisia siihen, jotta oppisi paremmin ymmärtämään itseään. Pyrin työssäni ymmärtämään suhteiden vastavuoroisuuksia ja merkityksiä- Uskon että jokainen kohtaaminen jossa ihmisten väliin syntyy ymmärrystä vie meitä kaikkia joillain tavoin eteenpäin. Luottamuksen syntymiseen tarvitaan yhteyttä, kokemusta siitä että jakaminen voi olla riittävän turvallista sekä merkityksellistä."Pia Puolakka

Psykologi, PsM
Psykoterapeutti ET

Konsultaation aiheita: Ahdistuneisuus- ja mielialaongelmat, traumakokemusten käsittely, skeematerapia persoonallisuushäiriöiden ja tunne-elämän ongelmien selvittelyssä sekä haitallisten uskomusten muuttaminen, itsetunto-/narsistinen problematiikka, riippuvuudet ja päihdeongelmat, rentoutuminen, stressinhallinta, haitalliset käyttäytymismallit, elämäntapamuutokset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Ihmistä ohjaavat toiminnassaan menneisyydessä rakentuneet ja alitajuisesti vaikuttavat ajattelu- ja toimintamallit, erilaiset tunnelukot, joiden avaaminen johtaa psyykkisten (ja fyysisten) oireiden helpottumiseen. Näistä haitallisista malleista ja uskomuksista irtautuminen sekä uusien vaihtoehtoisten mallien muodostaminen on mahdollista, jolloin elämänlaatu nousee. Kognitiivisen psykoterapian menetelmin (mm. skeematerapia) on saatu hyviä tuloksia monien psyykkisten ongelmien hoidossa. Uskon ihmisen voivan muuttaa lähes mitä tahansa itsessään, kun hänen halunsa muuttua on aito ja muutosta estävät uskomukset työstetty."Eki Andersson

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Persoonallisuuteen, identiteettiin ja itsetuntoon liittyvät kysymykset. Vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvät haasteet. Elämänhallintaan liittyvät asiat kuten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, oman toiminnan ja tietoisuuden kehittäminen sekä addiktioiden hallinta. Sosiaalisten taitojen ja uskalluksen kehittäminen. Oppimisen ja opiskelun haasteet. Lapsen tai nuoren käytökseen liittyvät huolet. Ihmissuhteet kaikissa muodoissaan, ja kaikki mielialaan (masennus, ahdistus, jännittäminen ym.) liittyvát asiat sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Kokemukseni mukaan moni aluksi kovinkin vaikealta tuntuva tilanne helpottuu huomattavasti, kun on yhdessä tunnistettu, mitkä asiat ja arvot ovat juuri sinulle tärkeitä, ja miten niihin voisi parhaiten panostaa. Ennen ensimmäisen askeleen ottamista on ensin tiedettävä, mihin suuntaan kulkea. Lähestyn asioita aina asiakkaan ehdoilla."Iida Nordling

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Stressinhallinta, pelot, masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden käsittely, mielialan muutokset, traumakokemusten käsittely, elämäntapamuutokset, itsetuntokysymykset sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Lähestymistapanani on vaikeissa tai haastavissa tilanteissa pyrkiä löytämään uusia näkökulmia ja ajattelutapoja vaikeiksi koettuihin tilanteisiin. Omien ajatusten, uskomusten ja arvojen läpikäynti kognitiivisen psykoterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (esim. arvotyöskentely) menetelmiä hyödyntäen auttaa asiakasta löytämään mm. uudenlaisia tapoja pukea sanoiksi vaikeita kokemuksia, jotka voivat ohjata asiakkaan elämää toivomiensa ratkaisujen suuntaan."Lasse Jalonen

Erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti

Konsultaation aiheita: Erilaiset kriisitilanteet ja traumat, ahdistus, masennus, yksinäisyys, mindfulness-harjoitteet keskittymiskyvyn parantamiseksi ja mielen rauhoittamiseksi sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Lähestymistapani on asiakasta arvostava ja yhdessä pohdimme ratkaisut elämän erilaisiin kriisitilanteisiin. Keskusteluin ja oikeiden kysymysten sekä kuuntelun avulla usein aukeaa tie elämässä eteenpäin. Ammattilaisen apu ja tukea antava palaute auttaa usein näkemään uusin silmin oman elämän solmukohdat ja löytämään niille toimivia ratkaisuja."Eliisa Niemi

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Terveyskäyttäytyminen, painonhallinta, minäkuvaan ja minäpystyvyyteen liittyvät kysymykset, arkipäiväinen väsymys, sosiaalisten tilanteiden pelko ja jännittäminen, stressinhallinta, ahdistus ja mielialan pulmat sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Olen kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostunut psykologi. Työskentelyotteeni on pääosin ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Erityisosaamista minulta löytyy terveyskäyttäytymiseen ja elintapoihin liittyvistä ongelmista sekä olen tehnyt paljon töitä sosiaalisten jännittäjien kanssa..Uskon vahvasti, että jokaisessa on potentiaalia löytää parempi suunta elämälleen, mutta joskus siihen tarvitaan ulkopuolista tukea. Kun ihminen pitää itsestään huolta ja voi hyvin, on sillä positiivista vaikutusta myös lähipiiriin. Mottoni onkin: Olet elämäsi tärkein ihminen."Helena Vuoriheimo

Vaativan erityistason psykoterapeutti
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Konsultaation aiheita: Mielialan lasku ja alavireisyys, stressaavat tai muuten haasteelliset elämäntilanteet, ahdistus, muutostoiveet elämässä, perheen kriisit, parisuhdeongelmat, murrosikäisten nuorten tuomat kasvatushaasteet, vanhemmuus, työelämähaasteet, oma tai läheisen päihteiden väärinkäyttö ja muut riippuvuudet, esim. tietokone- ja rahapeliongelmat, erilaiset pelot, pakko-oireet, syömishäiriöt, univaikeudet, pariterapia sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Lähestymistapani ongelmiin on voimavarakeskeinen. Voimavaralähtöiset menetelmät lähtevät ajatuksesta, ettei vika olekaan ihmisessä vaan ratkaisuyrityksissä, joilla vaikeuksia on yritetty ratkaista. Yleinen sanonta kuuluukin, älä tee sitä, mikä ei toimi, vaan tee jotain uutta. Yhdessä pohtien uusi näkökulma ja uudet ratkaisut voivat löytyä, ja tyytyväisyys elämään kasvaa."Leena Väistö

Psykologi, PsM

Konsultaation aiheita: Minäkuvaan ja itsetuntoon liittyvät haasteet, pelkojenhallinta (mm. lento- tai hammaslääkäripelko), elämäntapamuutokset kuten painonpudotus tai tupakanpolton lopettaminen, ihmissudenongelmien jäsentäminen ja selvittäminen, vuorovaikutuksen parantaminen, erotilanteet, vanhempien ohjaus ja neuvonta, nuorten kasvuun liittyvät solmukohdat sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Olen työskennellyt paljon perheiden parissa ja ollut auttamassa vaikeissa elämäntilanteissa, kuten parisuhteisiin liittyvissä ongelmissa tai vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa. Olen vetänyt eroperheiden lapsille vertaistukiryhmää. Olen perehtynyt pelkoihin ja niiden hallintaan. Työskentelyssä ei niinkään keskitytä menneisyyteen eikä vikojen löytämiseen, vaan työskennellään voimavarojen, vahvuuksien ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi tavoitteena elämänlaadun parantaminen."Timo Kojonen

Psykologi. FM, PsM, MBA
Therapion Consulting, tj

Konsultaation aiheita: Suuret elämänmuutokset, oman elämän hallinta, arkipäivän jaksaminen. Työn ja perheen yhteensovittaminen, uranvaihto aikuisena sekä ns. mahdottomat tapaukset. Ulkosuomalaisten asiat kuten esimerkiksi kulttuurishokit, koti-ikävä, monikulttuurisuus sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Olen mielelläni apuna silloin, kun kukaan muu ei ole tai kun tilanne on sellainen, johon muut tahot eivát ole keksineet ratkaisuja. Myös kaikenlaiset erikoiset elämäntilanteet ovat minulle sopivia teemoja. Pyrin aktiiviseen humanismiin, jossa muukin kuin raha ratkaisee. Muutoksen pelkoa on meillá varmasti kaikilla, mutta kuten muutkin pelot, senkin kanssa voi tulla juttuun. Pyrin kannustamaan asiakkaitani itsenäiseen elámänhallintaan ja sellaiseen elämään, joka on oman persoonallisuuden mukaista."Johanna Blåfield

Psykologi, PsM
Psykoterapeutti (erityistason perheterapia), Solmuja parisuhteessa parineuvoja

Konsultaation aiheita: Parisuhteen solmutilanteet, oman psyykkisen kasvun vahvistaminen Mindfulness-taitojen avulla, nuorten jännityksen hallinta, lapsen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset ja huolet, vanhemman ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, adoptio- ja uusperheen tuomat ihmissuhdehaasteet sekä Yksilölliset terapiaohjelmat

"Alamme usein kiertää samaa vanhaa negatiivista kehää ihmissuhteissamme, pääsemättä siitä omin avuin ulos. Keskustelut ulkopuolisen kanssa voivat tuoda tarvittavan ensimmäisen askeleen kohti muutosta ja toisenlaista käyttäytymistapaa. Ihmisellä on tarve olla kiintymyssuhteessa toiseen. Sille luodaan pohjaa jo vauva- ja lapsuusvaiheessa. Voimme vaikuttaa omaksumiemme kiintymyssuhdetyylien esilletulemiseen nykyisissä ihmissuhteissamme, kun tiedostamme ne keskustelujen avulla. Avain onnelliseen elämään olla tulla hyväksytyksi itse itselleen sellaisena kuin on. Tämä vaatii usein ensin sen, että joku ymmärtää ja kuulee tarinamme sitä jäsentäen ja toisenlaisia näkökulmia tarjoten."